พยากรณ์อากาศรายชั่วโมง (หาดใหญ่)


 • หาดใหญ่
  24.4°C

  • 2022-01-20
  • 08:00
  • 4.2 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  26.0°C

  • 2022-01-20
  • 09:00
  • 4.7 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  27.6°C

  • 2022-01-20
  • 10:00
  • 4.0 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  29.0°C

  • 2022-01-20
  • 11:00
  • 4.1 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  29.6°C

  • 2022-01-20
  • 12:00
  • 4.3 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.7°C

  • 2022-01-20
  • 13:00
  • 4.8 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.7°C

  • 2022-01-20
  • 14:00
  • 5.3 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.4°C

  • 2022-01-20
  • 15:00
  • 5.3 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.7°C

  • 2022-01-20
  • 16:00
  • 5.7 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.0°C

  • 2022-01-20
  • 17:00
  • 6.1 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.8°C

  • 2022-01-20
  • 18:00
  • 5.8 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.8°C

  • 2022-01-20
  • 19:00
  • 5.5 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.5°C

  • 2022-01-20
  • 20:00
  • 4.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.3°C

  • 2022-01-20
  • 21:00
  • 4.2 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  24.3°C

  • 2022-01-20
  • 22:00
  • 2.4 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  24.0°C

  • 2022-01-20
  • 23:00
  • 2.4 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  24.2°C

  • 2022-01-21
  • 00:00
  • 3.7 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  23.8°C

  • 2022-01-21
  • 01:00
  • 3.9 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  23.5°C

  • 2022-01-21
  • 02:00
  • 4.0 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  23.2°C

  • 2022-01-21
  • 03:00
  • 4.1 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  23.1°C

  • 2022-01-21
  • 04:00
  • 4.1 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  23.2°C

  • 2022-01-21
  • 05:00
  • 4.3 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  23.1°C

  • 2022-01-21
  • 06:00
  • 4.5 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  23.1°C

  • 2022-01-21
  • 07:00
  • 4.5 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  24.2°C

  • 2022-01-21
  • 08:00
  • 4.0 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  25.8°C

  • 2022-01-21
  • 09:00
  • 3.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  27.6°C

  • 2022-01-21
  • 10:00
  • 4.1 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.4°C

  • 2022-01-21
  • 11:00
  • 4.6 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.1°C

  • 2022-01-21
  • 12:00
  • 4.7 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.5°C

  • 2022-01-21
  • 13:00
  • 4.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.7°C

  • 2022-01-21
  • 14:00
  • 4.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.6°C

  • 2022-01-21
  • 15:00
  • 4.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  29.2°C

  • 2022-01-21
  • 16:00
  • 5.0 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  28.3°C

  • 2022-01-21
  • 17:00
  • 5.2 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  27.0°C

  • 2022-01-21
  • 18:00
  • 4.9 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  26.0°C

  • 2022-01-21
  • 19:00
  • 5.1 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.6°C

  • 2022-01-21
  • 20:00
  • 4.1 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.4°C

  • 2022-01-21
  • 21:00
  • 3.8 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.2°C

  • 2022-01-21
  • 22:00
  • 3.5 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  25.2°C

  • 2022-01-21
  • 23:00
  • 3.2 m/s
  • E

 • หาดใหญ่
  24.7°C

  • 2022-01-22
  • 00:00
  • 2.3 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  24.1°C

  • 2022-01-22
  • 01:00
  • 1.6 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  23.6°C

  • 2022-01-22
  • 02:00
  • 2.3 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  23.5°C

  • 2022-01-22
  • 03:00
  • 3.0 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  23.2°C

  • 2022-01-22
  • 04:00
  • 2.8 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  22.8°C

  • 2022-01-22
  • 05:00
  • 2.6 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  22.6°C

  • 2022-01-22
  • 06:00
  • 2.3 m/s
  • SE

 • หาดใหญ่
  22.3°C

  • 2022-01-22
  • 07:00
  • 2.0 m/s
  • SE
หมายเหตุ

ข้อมูลพยากรณ์อากาศด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง โดยกรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าวและกิจกรรม
Thai Weather on Mobile

TMD Smart Sim on Mobile

บริการข้อมูล