ศอ. ลงพื้นที่พบปะประชาชนกลุ่มประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทย อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา


วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมข้าราชการ ศอ.
ลงพื้นที่พบปะประชาชนกลุ่มประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทย ต.กระดังงา และ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ในการพยากรณ์อากาศคลื่นลม และคลื่นทะเลให้แก่กลุ่มชาวประมงในการประกอบอาชีพ เพื่อนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปใช้ในการบริหารจัดการ
ให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทำให้เศรษฐกิจมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป
ณ สมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทย ต.กระดังงา และ มัสยิดบ้านวัดกระชายทะเล ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้