ศอ. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 6/2566

วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มอบหมายให้นายสมภพวิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศพร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ
และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 6/2566 โดยมีนางสาวสุนารี บุญชุบ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ในการนี้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้คาดหมายสภาวะอากาศ
ในช่วงวันที่ 13–16 ธันวาคม 2566 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง
และในช่วงวันที่ 17–19 ธันวาคม 2566 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่
จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น


2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
LINE_ALBUM_131266ประชุมป้องกันภัย_๒๓๑๒๑๔_1.jpg
LINE_ALBUM_131266ประชุมป้องกันภัย_๒๓๑๒๑๔_2.jpg
LINE_ALBUM_131266ประชุมป้องกันภัย_๒๓๑๒๑๔_3.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้