ศอ. ร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 7/2566

วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มอบหมายให้นายสมภพวิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศพร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ
และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 7/2566 โดยมีนางสาวสุนารี บุญชุบ
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ในการนี้ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้คาดหมายสภาวะอากาศในช่วงวันที่ 20–21 ธันวาคม 2566 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
และในช่วงวันที่ 22–26 ธันวาคม 2566 มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 4เมตร จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น


163408.jpg
163411.jpg
163413.jpg
IMG_8637.JPG
IMG_8652.JPG
IMG_8655.JPG
IMG_8672.JPG
IMG_8676.JPG
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้