ศอ. ร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดเกษตร อบจ. ประจำอำเภอรัตภูมิ

วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น.
นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผส.สพ. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการ ศอ.
ร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดเกษตร อบจ. ประจำอำเภอรัตภูมิ ซึ่งเป็นกิจกรรมของสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา ร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
เพื่อเป็นการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรจังหวัดสงขลาให้ดีขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า
ของเหล่าเกษตรกรในพื้นที่อำเภอของตนเอง ณ ตลาดวังไทร ม.2 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา


2.1.jpg
2.jpg
3.jpg
5.jpg
6.jpg
8.jpg
770107.jpg
770141.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้