ศอ. ร่วมจัดนิทรรศการงาน “ระโนดวิทยาวิชาการ 61”

เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ
“ 80 ปี ระโนดวิทยา เปี่ยมคุณค่า มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย : ระโนดวิทยาวิชาการ 61” 
ณ โรงเรียนระโนดวิทยา อ.ระโนด จ.สงขลา


2_resize
3_resize
4_resize
5_resize
6_resize
7_resize
8_resize
9_resize