คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ ศอ.

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จำนวน 74 beğeni satın al คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

2_resize
3_resize
4_resize
5_resize
6_resize
7_resize
8_resize
9_resize