คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ ศอ.

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. คณะครูและนักเรียนชั้ rokettube นประถมศึกษาปีที่ 3/1
โรงเรียนอนุบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา จำนวน 37 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

2_resize
3_resize
4_resize
5_resize
6_resize
7_resize
8_resize
9_resize