โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศอ.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ อ.ฉวาง จ.นครศร๊ธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน ณ ศอ. 
2_resize
3_resize
4_resize
5_resize
6_resize
7_resize
8_resize
9_resize
10_resize
11_resize
12_resize
13_resize