ศอ.ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา ประจำเดือน มกราคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ร่วมกิจกรรม 
"โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับโครงการ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา" ณ โรงเรียนวัดบางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา


2_resize
3_resize
4_resize
5_resize
6_resize
7_resize