โรงเรียนอนุบาลสงขลาเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ ศอ.

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น.  โรงเรียนอนุบาลสงขลา ได้นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
MEP (Mini Engiish Program ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 55 คน คุณครูจำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมชม
และศึกษาดูงาน ณ ศอ. 
IMG_1054_resize
IMG_1076_resize
IMG_1086_resize
IMG_1096_resize
IMG_1149_resize
IMG_1167_resize
IMG_1173_resize
IMG_1178_resize
IMG_1221_resize
IMG_1238_resize
IMG_1247_resize
IMG_1255_resize
IMG_1261_resize
IMG_1268_resize