ศอ. ร่วมจัดนิทรรศการงาน “เบิกฟ้าวิชาการ ประจำปี 2561”

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการ
“ เบิกฟ้าวิชาการ ประจำปี 2561 ” ณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

2_resize
3_resize
4_resize
5_resize
6_resize
7_resize
8_resize
9_resize