ศอ. ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์บางหอย อ. สิงหนคร จ.สงขลา

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นำโดยนายวีระชัย  อุปลา 
ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และข้าราชการ ศอ. ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ สำนักสงฆ์บางหอย อ.สิงหนคร 
จ.สงขลา


2_resize
3_resize
4_resize
5_resize