ศอ.เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ ณ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
และข้าราชการ ศอ. เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสงขลา ณ วัดเชิงแสกลาง หมู่ที่ 3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ เป็นประธานในพิธี 
04_resize
07_resize
08_resize
10_resize
11_resize
13_resize
17_resize
IMG_9596_resize