นักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าศึกษาดูงาน ณ ศอ.

วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จำนวน 31 คน เข้าศึกษาดูงาน ศอ. รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น
การตรวจอากาศชั้นบน การพยากรณ์อากาศ และความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
รวมทั้งศึกษาวิธีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
  
16_resize
15_resize
11_resize
10_resize
06_resize
05_resize
04_resize
02_resize