ศอ.รวมใจปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และข้าราชการ ศอ.
รวมใจปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก tunceli escort พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
IMG_8591_resize
IMG_8610_resize
IMG_8618_resize
IMG_8644_resize
IMG_8653_resize
IMG_8690_resize