ศอ.ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นำโดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม
พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ศอ. เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เป็นประธานพิธี 
IMG_0031_resize
IMG_0022_resize
IMG_0038_resize
IMG_0030_resize
IMG_0018_resize
IMG_0008_resize