ศอ. ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30-18.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
พร้อมด้วยข้าราชการ ศอ. และจิตอาสาเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงนามถวายพระพร และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง ankara escort จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ เป็นประธานพิธี 
IMG_9125_resize
IMG_8915_resize
IMG_8876_resize
IMG_8953_resize
IMG_8956_resize
IMG_9045_resize
IMG_9091_resize
IMG_9079_resize
IMG_8901_resize
IMG_8816_resize
IMG_8791_resize
IMG_9189_resize