ศอ. จัดโครงการช่วยเหลือสังคม ร่วมพัฒนาวัดทุ่งหวังใน อ.เมือง จ.สงขลา

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
พร้อมด้วยข้าราชการ ศอ. และจิตอาสา ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
และทำกิจกรรมร่วมกันพัฒนาวัดทุ่งหวังใน ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อช่วยเหลือสังคม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน
และความผูกพันภายในองค์กร 
IMG_9267_resize
IMG_9305_resize
IMG_9292_resize
IMG_9350_resize
IMG_9387_resize
IMG_9392_resize
IMG_9409_resize
IMG_9425_resize
IMG_9456_resize
IMG_9526_resize
IMG_9572_resize
IMG_9612_resize