ศอ. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา แก่เครือข่ายชุมชนท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-14.30 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก porno นำโดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม พร้อมด้วยข้าราชการ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา แก่เครือข่ายชุมชนท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าหิน  ตำบลท่าหิน  อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม อาทิเช่น สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ สำนักงานประมงอำเภอสทิงพระ ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ตัวแทนหมู่บ้าน ครูและนักเรียน รร.วัดท่าหิน เป็นต้น 
02_resize
03_resize
04_resize
05_resize
06_resize
07_resize
08_resize
09_resize
10_resize
11_resize
12_resize
17_resize