ศอ.จัดกิจกรรมวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 77 ปี


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ในการนี้ ข้าราชการปละลูกจ้าง ศอ.ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 77 ปี โดยมี นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผอ.ศอ.เป็นประธานในพิธี
IMG_9665_resize
IMG_9674_resize
IMG_9709_resize
IMG_9740_resize
IMG_9757_resize
IMG_9817_resize
IMG_9833_resize
IMG_9721_resize
IMG_0019_resize
IMG_0045_resize
IMG_0096_resize
IMG_0105_resize