กิจกรรมเสวนายามเช้า ณ กศน.ภาคใต้

เมื่อวัน พุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00-09.00 น. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยนางสาวชวนพิศ เงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และนายโชคชัย ขุนสะดับ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ สถาบันการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการนี้มีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานกิจกรรมฯ นายนายอำพล พงศ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมฯครั้งนี้มีเจ้าภาพคือกระทรวงศึกษาธิการและสำนักนายกรัฐมนตรี

ภาพ/ข่าว: ชวนพิศ


1.jpg
2.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg