ศอ. เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมกรณีเกิดทัศนวิสัยต่ำ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 62 นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการพยากรณ์อากาศการบิน และข้าราชการ เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมกรณีเกิดทัศนวิสัยต่ำ ประจำปี 2562 ซึ่งมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดสภาวะทัศนวิสัยต่ำหรือสภาพอากาศเลวร้าย (Low Visibility &Adverse Weather Operations) และการฝึกซ้อมแบบ Table Top ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตาม SOP” โดยมี นายเสรี เดชะตุงคะ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธาน


133518.jpg
133517.jpg
133516.jpg
133521.jpg
133520.jpg
133519.jpg