ศอ.ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายกลุ่มชุมชนบ้านหลาลาด ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 11.00 น. นายวีระชัย อุปลา ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายประโมทย์ ช่วยบุญชู ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช นายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มเครือข่ายชุมชนบ้านหลาลาดของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายกลุ่มชุมชนบ้านหลาลาด ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เพื่อทบทวนให้ความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยา เสริมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเครือข่าย พร้อมนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงการให้บริการข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาต่อไป

ภาพ : วีระชัย/โชคชัย ข่าว : ชานุพงษ์IMG_0415.jpg
IMG_0418.jpg
IMG_0420.jpg
IMG_0421.jpg
IMG_0423.jpg
IMG_0443.jpg
IMG_0449.jpg
IMG_0450.jpg
IMG_0482.jpg
IMG_0489.jpg
IMG_0496.jpg
IMG_0500.jpg