ศอ.ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อวัน อังคาร ที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 07.00-09.00 น. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยนายวีระชัย อุปลา ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายจิระพันธ์ จินรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ และนายโชคชัย ขุนสดับ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้าของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยกิจกรรมฯครั้งนี้จัดขึ้น ณ สำนักงานไปรษณีย์เขต 9 โดยมีนายสุริยะ เริงรื่น ฝปข.9 เป็นตัวแทนเจ้าภาพให้การต้อนรับฯในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพ : โชคชัย / ข่าว : ชานุพงษ์11.jpg
IMG_0578.jpg
IMG_0580.jpg
IMG_0588.jpg
IMG_0589.jpg
IMG_0594.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com