นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน ณ ศอ.

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.30 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และคณะครู จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จำนวน 143 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยา ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) โดยมีข้าราชการแต่ละส่วนฯบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังนี้ นายจิรศักดิ์ ทองสันติ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน บรรยายเรื่องการตรวจอากาศผิวพื้น นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน บรรยายเรื่องการตรวจอากาศชั้นบน และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ บรรยายเรื่องการพยากรณ์อากาศ

ภาพ/ข่าว : ชานุพงษ์


IMG_1373.jpg
IMG_1393.jpg
IMG_1400.jpg
IMG_1408.jpg
IMG_1422.jpg
IMG_1450.jpg
IMG_1493.jpg
IMG_1536.jpg
IMG_1544.jpg
IMG_1552.jpg
IMG_1565.jpg
IMG_1568.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com