คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัฒนาอิสลาม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศอ.

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และคณะครู จากโรงเรียนวัฒนาอิสลาม จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยา ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) ตามโครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนของทางโรงเรียน โดยมีข้าราชการแต่ละส่วนฯบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังนี้ นางสาวปวีณ์นุช สุขแจ่ม เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน บรรยายเรื่องการตรวจอากาศผิวพื้น นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน บรรยายเรื่องการตรวจอากาศชั้นบน และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ บรรยายเรื่องการพยากรณ์อากาศ

ภาพ : ชานุพงษ์,สุไรยา/ข่าว : ชานุพงษ์


1.jpg
2.jpg
IMG_1574.jpg
IMG_1590.jpg
IMG_1595.jpg
IMG_1604.jpg
IMG_1623.jpg
IMG_1628.jpg
IMG_1636.jpg
IMG_1697.jpg
IMG_1703.jpg
IMG_1707.jpg
t.jpg
x.jpg
y.jpg
z.jpg
zz.jpg
zzz.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com