ศอ. ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

เมื่อวันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 07.00-09.00 น. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยนายวีระชัย อุปลา ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายปวริศวร เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายจิระพันธ์ จินรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 โดยมีเจ้าภาพร่วมดังนี้คือ จังหวัดสงขลา กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและพูดคุยกันของหน่วยงานราชการภายในจังหวัดสงขลา

ภาพ:โชคชัย / ข่าว: ชานุพงษ์11.jpg
IMG_1755.jpg
IMG_1759.jpg
IMG_1762.jpg
IMG_1769.jpg
IMG_1775.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com