ผอ.ศอ. ให้สัมภาษณ์กับ NBT

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา (NBT) ในประเด็น สภาพอากาศปัจจุบัน และสถานการณ์หมอกควันที่ปกคลุมบริเวณจังหวัดทางภาคใต้ตอนล่าง ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ภาพ : ชวนพิศ /ข่าว : ชานุพงษ์


IMG_1969.jpg
IMG_1976.jpg
IMG_1983.jpg
IMG_1985.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com