ศอ.บรรยายให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน กล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน

และการวิเคราะห์สภาพอากาศช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับการวางแผนการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย แก่นักบินและพนักงานอำนวยการบิน
บริษัท เอสเอฟเอส เอวิเอชั่น จำกัด และ บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำกัด โดยมีนายนเรศ จันทนา นายณรงค์พล ทองสังข์ และนายธิติพล ศรีไตรรัตน์ เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุมเอกพิรุณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com