ศอ.จัดประชุมให้ความรู้และร่วมกันกำหนดข้อตกลง ช่องทางในการสื่อสารแจ้ง Wind shear Warnings

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ศอ.จัดประชุมให้ความรู้และร่วมกันกำหนดข้อตกลง ช่องทางในการสื่อสารแจ้ง Wind shear Warnings ระหว่าง ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกและศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ตามข้อกำหนดขององค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO): Annex3-Meteorological Service for International Air Navigation) ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการบริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินของท่าอากาศยานฯ โดย ผอ.พะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้มอบหมายให้ นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบินเป็นประธาน ในการประชุมให้ความรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ โดยคาดว่าจะเริ่มมีการปฏิบัติงานการแจ้ง Wind shear Warnings ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป


167191.jpg
167192.jpg
167189_0.jpg
167190.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com