ศอ.เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก(ศอ.) นำโดย นายสมภพ วิสุทธิศิริ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมเตรียมการและรับมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

ภาพ : พัชรี / ข่าว : ชานุพงษ์


11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
IMG_9533.jpg
IMG_9537.jpg
IMG_9549.jpg
IMG_9553.jpg
IMG_9554.jpg
IMG_9590.jpg
IMG_9655.jpg
IMG_9685.jpg
IMG_9690.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้