นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกประดู่ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ ศอ.

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกประดู่ จังหวัดสตูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 61 คน พร้อมครูผู้ควบคุม จำนวน 13 คน ได้เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้งานทางด้านอุตุนิยมวิทยา เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้และต่อยอดในวิชาวิทยาศาสตร์ได้ โดยได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากนายจิรศักดิ์ ทองสันติ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวศตพร ยวงมณี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตามลำดับ

ภาพ : - / ข่าว : ชานุพงษ์


20200116_091911.jpg
20200116_092025.jpg
20200116_093641.jpg
20200116_094048.jpg
20200116_095004.jpg
20200116_095124.jpg
20200116_095148.jpg
20200116_103231.jpg
20200116_103251.jpg
20200116_103443.jpg
20200116_110326.jpg
20200116_110449.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com