ศอ. จัดกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริเวณ ศอ. และบ้านพัก


เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. 16.00 น. ข้าราชการ ศอ. พร้อมใจกันจัดกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริเวณ ศอ. และบ้านพัก เพื่อสร้างความผาสุกและเสริมสร้างสามัคคีภายในองค์กร ด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด เก็บขยะ และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ในช่วงบ่ายร่วมเล่นกีฬาเปตองเพื่อเสริมสร้างความสนุกสนาน และความสามัคคีภายในองค์กร


ภาพ: นศ.สหกิจ/ ข่าว: พัชรี


IMG_2253.jpg
IMG_2265.jpg
IMG_2269.jpg
IMG_2280.jpg
IMG_2310.jpg
IMG_2320.jpg
IMG_2339.jpg
IMG_2357.jpg
IMG_2376.jpg
IMG_2501.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com