นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม ศึกษาดูงาน ณ ศอ.

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-11.00 น. และ 13.00-15.00 น. นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา จำนวน 89 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝั่งตะวันออก โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับการตรวจอากาศผินพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้ นายจิรศักดิ์ ทองสันติ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตามลำดับ

ภาพ/ข่าว : ชานุพงษ์


IMG_2918.jpg
IMG_2923.jpg
IMG_2925.jpg
IMG_2926.jpg
IMG_2935.jpg
IMG_2939.jpg
IMG_2944.jpg
IMG_2945.jpg
IMG_2947.jpg
IMG_2965.jpg
IMG_2966.jpg
IMG_2979.jpg
IMG_2986.jpg
IMG_2987.jpg
IMG_2990.jpg
IMG_2993.jpg
IMG_2996.jpg
IMG_2997.jpg
IMG_3004.jpg
IMG_3005.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com