นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมศาสนา ศึกษาดูงาน ณ ศอ.


เมื่อวันพฤัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมศาสนา จังหวัดสงขลา จำนวน 150 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝั่งตะวันออก โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับการตรวจอากาศผินพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้ นายจิรศักดิ์ ทองสันติ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ


ภาพ: นศ.สหกิจ/ข่าว: พัชรี
IMG_3025.jpg
IMG_3037.jpg
IMG_3056.jpg
IMG_3079.jpg
IMG_3082.jpg
IMG_3088.jpg
IMG_3106.jpg
IMG_3111.jpg
IMG_3128.jpg
IMG_3147.jpg
IMG_3150.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com