ศอ. ลงพื้นที่ฯ ของกลุ่มเครือข่ายอุตุฯ ภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมของตำบลท่าหินฯเมื่อวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-12.00 น. นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นำคณะทำงานเสริมสร้างการรับรู้ภาคประชาชนและเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เข้าประเมินสภาวะอากาศที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของกลุ่มเครือข่ายอุตุฯ ภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมของตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ณ ศูนย์การเรียนรู้ โหนด นา เล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา


ภาพ / ข่าว : นักศึกษาฝึกงาน


IMG_3420.jpg
IMG_3184.jpg
IMG_3206.jpg
IMG_3218.jpg
IMG_3222.jpg
IMG_3235.jpg
IMG_3238.jpg
IMG_3240.jpg
IMG_3283.jpg
IMG_3296.jpg
IMG_3330.jpg
IMG_3366.jpg
IMG_3371.jpg
IMG_3407.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้