นักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เข้าศึกษาและดูงาน ณ ศอ.

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. นักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง จำนวน 60 คน พร้อมคณะครู เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใตฝั่งตะวันออก (ศอ.) โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผินพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้ นางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ


ภาพ : พัชรี,สุไรยา / ข่าว : ชานุพงษ์


10.jpg
IMG_3431.jpg
IMG_3433.jpg
IMG_3441.jpg
IMG_3451.jpg
IMG_3490.jpg
IMG_3493.jpg
IMG_3497.jpg
IMG_3499.jpg
IMG_3521.jpg
IMG_3526.jpg
IMG_3530.jpg
IMG_3547.jpg
IMG_3550.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com