นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนมหาวชิราวุธเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ ศอ.


เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-12.00 น. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับการตรวจอากาศผินพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้ นายจิรศักดิ์ ทองสันติ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาว ศตพร ยวงมณี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และนางสาว ชวนพิศเงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ตามลำดับ

ภาพ/ข่าว : นักศึกษาฝึกงาน


12.jpg
13.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com