ศอ. ลงพื้นที่ฯ ของกลุ่มเครือข่ายอุตุฯ ภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมของอำเภอสะเดา

เมื่อวันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นำคณะทำงานเสริมสร้างการรับรู้ภาคประชาชนและเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เข้าประเมินสภาวะอากาศที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของกลุ่มเครือข่ายอุตุฯ ภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมของอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ภาพ: นักศึกษาฝึกงาน / ข่าว : ชานุพงษ์


IMG_3929.jpg
IMG_3934.jpg
IMG_3940.jpg
IMG_3963.jpg
IMG_3968.jpg
IMG_3973.jpg
IMG_4005.jpg
IMG_4010.jpg
IMG_4050.jpg
IMG_4062.jpg
IMG_4095.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com