นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม ศึกษาดูงาน ณ ศอ.

เมื่อวันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 80 คน พร้อมครู เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับการตรวจอากาศผินพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้ นางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวศตพร ยวงมณี เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน และนายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ตามลำดับ

ภาพ: นักศึกษาฝึกงาน /ข่าว : ชานุพงษ์


IMG_3836.jpg
IMG_3845.jpg
IMG_3866.jpg
IMG_3891.jpg
IMG_3909.jpg
IMG_3914.jpg
IMG_3916.jpg
IMG_3918.jpg
IMG_3924.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com