ศอ.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2563

ศอ.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2563

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำโดย นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) 2563 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ทำงานและดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ ภายในองค์กร

ภาพ/ข่าว : ชานุพงษ์


IMG_6008.jpg
IMG_6009.jpg
IMG_6039.jpg
IMG_6042.jpg
IMG_6047.jpg
IMG_6049.jpg
IMG_6051.jpg
IMG_6057.jpg
IMG_6059.jpg
IMG_6075.jpg
IMG_6087.jpg
IMG_6090.jpg
Big Cleaning Day ตรวจอากาศชั้นบน_๒๐๐๓๒๐_0005.jpg
Big Cleaning Day ตรวจอากาศชั้นบน_๒๐๐๓๒๐_0008.jpg
big cleaning day สทิงพระ_๒๐๐๓๒๐_0002.jpg
big cleaning day สทิงพระ_๒๐๐๓๒๐_0004.jpg
big cleaning day สทิงพระ_๒๐๐๓๒๐_0015.jpg
Big cleaning day หาดใหญ่_๒๐๐๓๒๐_0001.jpg
Big cleaning day หาดใหญ่_๒๐๐๓๒๐_0004.jpg
Big cleaning day หาดใหญ่_๒๐๐๓๒๐_0005.jpg
Big cleaning day หาดใหญ่_๒๐๐๓๒๐_0006.jpg
Big cleaning day หาดใหญ่_๒๐๐๓๒๐_0007.jpg
Big cleaning day หาดใหญ่_๒๐๐๓๒๐_0010.jpg
Big cleaning day หาดใหญ่_๒๐๐๓๒๐_0015.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com