ศอ.เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสงขลา

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) โดย ผอ.ศอ. มอบหมายให้ นายโชคชัย ชุมนุ้ย รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฐ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายกรณรมย์ วรรณกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4 และคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสงขลา เข้าร่วมเพื่อหาแนวทางในการจัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการในระดับจังหวัด รวมถึงการบูรณาการการขับเคลื่อน การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ภาพ : ศิริลักษณ์ / ข่าว : ชานุพงษ์


timeline_20200615_183814.jpg
timeline_20200615_183812.jpg
timeline_20200615_183754.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com