ศอ.ร่วมประชุมจัดทำโครงการเครือข่ายฯ ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น. คณะทำงานเสริมสร้างการรับรู้ภาคประชาชนและครือข่ายอุตุนิยมวิทยาของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นำโดย นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ร่วมประชุมกับคณะกรรมการเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม ของตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยได้ร่วมจัดทำรูปแบบโครงการของเครือข่ายฯ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ภาพ : นฤมล/ ข่าว : ชานุพงษ์


10.jpg
11.jpg
IMG_6749.jpg
IMG_6757.jpg