ศอ.บรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาการบินให้แก่นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศของศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่

เมื่อ วัน อังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศของศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่จำนวน 7 คน เข้ารับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

1)สภาพอากาศที่มีผลต่อการบิน

2)ระบบ AWOS

3)การแปลข่าว METAR , TAF เป็นต้น

โดยมีนายนเรศ จันทนา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายณรงค์พล ทองสังข์ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่


02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
13.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com