ศอ. ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนของเครือข่ายฯ อ.รัตภูมิฯ


เมื่อวันพุธ ที่ 24 มิถุยนายน 2563 เวลา 11.30 - 16.30 น.
ข้าราชการ ศอ. นำโดย ผอ.ศอ. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ดำเนินกิจกรรมการร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีร่วน อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ซึ่งมีคณะกรรมการเครือข่ายฯ ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและร่วมเสนอโครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


ภาพ: ชานุพงษ์/ ข่าว: พัชรี


IMG_7379.jpg
IMG_7408.jpg
IMG_7413.jpg
IMG_7417.jpg
IMG_7420.jpg
IMG_7421.jpg
IMG_7425.jpg
IMG_7429.jpg
IMG_7434.jpg
IMG_7437.jpg
IMG_7440.jpg
IMG_7456.jpg