​ศอ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 2/2563


เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ซี อี โอ ศาลากลางจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการศุนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มอบหมายให้นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นประธานการประชุมฯ ในการประชุมครั้งนี้ นางสาวชวนพิศฯ ได้นำเสนอข้อมูลสภาวะอากาศ ปริมาณน้ำฝนในปี 2562 และ 2563
และคาดหมายสภาพอากาศตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ให้แก่ที่ประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมฯ ให้ความสนใจ และนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณา สำหรับในการวางแผน
บริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต่อไป

ภาพ /ข่าว : ชวนพิศ ฯ


5EBE511B-F03B-4A94-B3D7-BD5A57ADD458-L0-001.jpg
5F0C7863-D2DF-4388-99B2-A6ADB92A04E9-L0-001.jpg
70C6286E-2A49-4A7B-BED7-4194AFB52047-L0-001.jpg
976E9DEE-F8C7-4FBF-A018-DF348FCAB228-L0-001.jpg
9489F165-20D1-4B22-AFF9-7D98BDAE44A4-L0-001.jpg
AA0FACD8-24DE-4548-ABFB-7107329E6876-L0-001.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com