ศอ.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนหมู่บ้านดอนจิก จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มอบหมายให้ นายวีระชัย อุปลา ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยนายปราโมทย์ช่วยบุญชูผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช และข้าราชการในสังกัด ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอบรมสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนหมู่บ้านดอนจิก ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีรรมราช ในองค์ความรู้เกี่ยวทางด้านอุตุนิยมวิทยา ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านดอนจิก ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีผู้แทนเครือข่ายภัยพิบัติฯ และกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในการเฝ้าระวัง ติดตาม และลดความสูญเสียที่เกิดจากสภาวะอากาศต่อไป

ภาพ/ข่าว : ชานุพงษ์


11.jpg
12.jpg
IMG_8700.jpg
IMG_8709.jpg
IMG_8723.jpg
IMG_8737.jpg
IMG_8749.jpg
IMG_8761.jpg
IMG_8801.jpg
IMG_8853.jpg
IMG_8878.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com