นักเรียนโรงเรียนหวังดี ศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ศอ.พอเพียง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 8.30 -10.00 น. นักเรียนโรงเรียนหวังดี ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3 26 คน พร้อมครูผู้ควบคุม จำนวน 2 คน ได้เข้าศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ศอ.พอเพียง ภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว และการใช้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ : พัชรี / ข่าว : ชานุพงษ์


11.jpg
12.jpg
13.jpg
IMG_8918.jpg
IMG_8936.jpg
IMG_8942.jpg
IMG_8944.jpg
IMG_8954.jpg