ศอ.เข้าร่วมเสวนา “ดีอี สร้างโอกาส” ในการอบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) รุ่นที่ 3 (ภาคใต้)


ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยามอบหมายให้ ศอ. ส่งผู้แทนเข้าร่วมเสวนา “ดีอี สร้างโอกาส” ในการอบรมแกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) รุ่นที่ 3 (ภาคใต้) นั้น ศอ.ได้มอบหมายให้ นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยา ชำนาญการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมเสวนาฯ ในวัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 – 17.30 น. ณ โรงแรม เดอะ ที อาร์ ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้ ผู้แทนฯ ได้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ของกรมฯ ใชแนะนำการใช้และเข้าถึงข้อมูลอุตุฯ การแปลภาพเรดาร์ตรวจอากาศแก่แกนนำอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) รุ่นที่ 3 ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ข่าว: ชวนพิศ/ภาพ: ชานุพงษ์


16631.jpg
16632.jpg
16633.jpg
16634.jpg
16635.jpg
16636.jpg
16637.jpg
16638.jpg
16639.jpg
16640.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com